Dewanoyuki Yuki Junmai Kimoto Sake 720mL - Kona Wine Market

Dewanoyuki Yuki Junmai Kimoto Sake 720mL

Dewanoyuki Yuki Junmai Kimoto Sake 720mL
$35.00
$31.50

SKU 663239600023

720mL

Share
Category Sake
Region Japan
Brand Dewanoyuki
Alcohol/vol 14.5%